/Files/images/26kor.jpgЛiтературний Харків

Як вiдомо, Харкiв бере свiй початок з Унiверситетської гiрки, але лiтературний Харкiв починається ще в XI столiттi, майже за пiвстолiття до заснування мiста при злиттi рiчок Харкiв, Лопань i Уди. Саме тут, у 1185 роцi, проходили вiйська Новгород-Сiверського князя Iгоря пiд час його походу проти половцiв. У нашому краї народилася лiрична пiсня "Їхав козак за Дунай", автором якої був козак Харкiвського полку Семен Климовський. А бiля селища Бабаї є криниця, їй бiльше 200 рокiв i викопав її Г. С.Сковорода, викладач Харкiвського Колегiуму. Жив у Харковi Г. Квiтка-Основ'яненко - органiзатор одного з перших в Українi театрiв, засновник iнституту шляхетних дiвчат. У 1805 роцi вiдкрито перший в Українi унiверситет, у цьому заслуга В.Каразiна. В унiверситетi працювали: О.Потебня, М.Сумцов, І.Срозновський, М.Костомаров, Д. Багалiй, М.Лисенко, В.Данилевський, П. Гулак-Артемовський, М. Старицький та багато iнших видатних особистостей України. Мабуть, найбурхливiше вирувало лiтературне життя в Харковi у 20-30-тi роки ХХ століття. Центральною фiгурою був Микола Хвильовий. Але до 1937-38 рокiв iз найталановитiших майже нiкого не лишилося. Iмена розстрiляних та замучених можна прочитати в Лiтературному музеї та у поемi В.Сосюри "Розстрiляне безсмертя". Не перерахувати усiх: це Лесь Курбас, Микола Кулiш, Косинка, Йогансен, Драй-Хмара, Зеров, Пiдмогильний, Досвiтнiй, Яловий та багато iнших. Ледве врятувалися В. Сосюра, О. Довженко, О. Вишня, П.Тичина. Вони всi пiзнiше напишуть про Харкiв. Сьогоднi деякi вулицi носять iмена українських письменникiв: є у нас вулицi Шевченка, Л.Українки, Квiтки-Основ'яненка, Бориса Чичибабіна. Лiтературне життя нiколи у Харковi не затихало. Нашими вулицями ходили кращi люди України. Не обмiлiла Сковородинiвська криниця, її криштальнi джерела живлять новi творчi сили, якi примножують славу лiтературного Харкова.

Великий філософ - Г.С.Сковорода.

«Світ ловив мене, та не впіймав».

/Files/images/сковорода.jpg

Ідейна спадщина Григорія Сковороди належить до визначних надбань вітчизняної прогресивної культури XVIII ст. Ім’я Сковороди посідає поважне місце в ряду тих видатних діячів минулого, які збагатили філософську думку та художню літературу нашої країни. Без перебільшень, Григорій Сковорода є культурним проривом свого часу: свіжим голосом, із сучасними поглядами і широким світоглядом, одним із національних героїв України, про якого мають знати українці!


Книжкові виставки у бібліотеці

"Співці Слобідського краю".

/Files/images/співці слоб5.jpg


Микола Хвильовий - український поет,публіцист жив, працював і похований в Харкові.Його твори залишалися забороненими аж до останніх років тоталітарного режиму в Україні.13 грудня йому виповнилося 127 років від дня народження.

/Files/images/хвиля.jpg

Видатний український письменник В.М.Сосюра навчався в Харківському університеті

/Files/images/сосюра.JPG


Б.Д. Грінченко народився в Харківській області. Завдяки самоосвіті склав іспити на звання народного вчителя при Харківському університеті

/Files/images/борис.jpg


Визнаний за життя класик української літератури Олесь Гончар вважав Харків рідним містом. Тут він навчався,звідси пішов на фронт Другої світової війни

/Files/images/собор.JPG


Євген Гребінка писав свої байки в Харкові

/Files/images/гребінка.jpg


Григорій Квітка-Основяненко - "Батько української прози"

/Files/images/квітка.JPG


Поет - громадянин Павло Грабовський

/Files/images/граб.jpg


Імена Максима Рильського, Павла Тичини, Остапа Вишні, Олександра Довженка, Валер`яна Підмогильного тісно пов`язані з містом Харковом

/Files/images/рильськ3.jpg/Files/images/тичина3.jpg

/Files/images/довж+вишня.jpg


ПРОЧИТАЙТЕ РАЗОМ ІЗ УЧНЯМИ

Христина Данилівна Алчевська
(1841-1920)

Христина Данилівна Алчевська - український педагог, прогресивна діячка народної освіти, організатор і керівник недільних шкіл, методист початкової школи, засновник й учитель Харківської жіночої недільної школи, яка стала організаційно-методичним центром недільних шкіл Росії, член Харківського товариства поширення серед народу грамотності, попечителька однокласної земської школи в с. Олексіївка (тепер Луганська обл.), збудованої на власні кошти, автор методичного посібника для навчання дорослих "Книга дорослих", праці "Передумане й пережите", в яку ввійшли щоденники, листи, спомини; упорядник покажчика книжок для народного й дитячого читання "Що читати народу?"

Алчевська Христина Данилівна

Ніна Супруненко

Ніна Супруненко (дівоче прізвище Микитенко) народилася в с. Новоселиця Семенівського району Полтавської області. Закінчила школу, Лохвицьке медичне училище, режисерське відділення Харківського Державного інституту культури.
Працювала операційною сестрою в Полтаві, завідуючою відділом Палацу студентів Харківського Національного технічного університету «ХПІ». Поезії друкувалися в Україні, Австралії, Великобританії, Вірменії, Росії.
Автопортрет

Борис Чичибабін
(1923—1994)

Борис Олексійович Чичибабін— поет, якого зазвичай відносять до так званих "шестидесятників".
Борис Чичибабіннародився у Чугуєві. В червні 1946 року, студентом Харківського університету, був заарештований «за антирадянську агитацію», після чого провів п"ять років у тюрмах (Лефортово, Бутирки) та Вятлазі. По поверненні Борис Чичибабін працював бухгалтером в домоуправлінні, а пізніше економістом в одному з трамвайних депо Харкова. Вірші Чичибабіна розходились в списках, багато поетів-сучасників приїздили у місто заради того, щоб зустрітися з ним.
Офіційне визнання прийшло до поета тільки наприкінці життя.
В нашій бібліотеці є такі книги Бориса Чичибабіна:
1. Колокол: Стихи. — М.: «Советский писатель», 1991
2. Мои шестидесятые. — К.: Дніпро, 1990.

Чичибабин, Борис Алексеевич

Григорій Сковорода
(1722 — 1794)

/Files/images/skovoroda_header.gifГригорій Сковорода -видатний український поет, педагог, просвітитель, філософ. Він залишив нам у спадок поетичні твори, філософські трактати, листи, афоризми.
Життя і творчість Г.С.Сковороди

Микола Побелян

ЗАВТРА БУДЕ СОНЯЧНО...Микола Побелян народився 22 червня 1948 року в селі Покошичі на Чернігівщині в родині колгоспників. Навчався в Ніжині та Криму. Був пастухом, кочегаром, «цілинником»... Перша літературна публікація датована 1962 роком.
Прийнятий до НСПУ в 2001 році за збірки поезій «Дай мені долоньку» (1997) та «Сніги на двох» (видавництво «Зерна», 1999, «Бібліотека альманаху українців Євро¬пи»), а також публікації в колективних збірниках, антологіях України: «Вітрила-95», «Самоцвіти», «Золотий гомін», «Слобожанська муза», «Слобожанська яса»; журна¬лах: «Березіль», «Малятко», «Слобожанщина», «Дивослово», «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», «Зерна», «Ятрань»; газетах: «Літературна Україна», «Голос України», «Освіта України», «Слобідський край», «Нові горизонти», «Южная магистраль». Його вірші перекладались на іврит, російською, вірменською, французькою мовами.

Іван Михайлович Перепеляк

(7 листопада 1943);— український поет, завідувач сектором художньої літератури і козацького фольклору Науково-дослідного Центру козацтва імені гетьмана Мазепи, Заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор. Голова Харківської обласної організації Національної спілки письменників України
Іван Перепеляк народився 7 листопада 1943 року в с. Оболонь Семенівського району Полтавської області. Закінчив філологічний факультет Харківського державного університету

Почесні звання і нагороди

• Лауреат премії імені Олександра Олеся;
• Лауреат Літературної премії імені гетьмана Мазепи;
• Лауреат Харківської обласної премії імені О. Масельського;
• Лауреат Міжнародної нагороди "Золотий клейнод Родини Мазеп";
• Лауреат регіонального рейтингу "Харків'янин століття" 2001 року;
• Лауреат Міжнародного академічного рейтингу популярності "Золота фортуна" 2002 року;
• "Харків'янин року" 2006 р.;
• Почесний громодянин села Оболонь,Полтавської області;

До вашої уваги твори в 2-х томах

(подарунок автора шкільній бібліотеці):

Поезії


• "На березі світання";
• "Тополина Оболонь";
• "Над Сулою-рікою";
• "Ратний час";
• "Вибране";
• "Остання любов гетьмана";
• "Бунт";
• "Поезії";
• "Григорій Сковорода";
• "Судний день";
• "Поезії та поеми у 2-х томах";
• "Моєї радості печаль";
• "Тринадцятий апостол";

Повісті


• "Великий степ";

П'єси


• "Козацький монастир";
• "В обіймах ангелів - Григорій Сковорода" та ін.

Кiлькiсть переглядiв: 15984

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.